Julkisivun maalaus.

Julkisivun maalaus tuo täysin uuden ilmeen kotiisi ja lisää asumismukavuutta. Se suojaa pintoja rasituksilta ja lisää materiaalien käyttöikää merkittävästi. Maalauksen yhteydessä pesemme seinät, poistamme vanhan hilseilleen maalin, lisäämme homesuojan sekä pohjamaalaamme pinnat ennen varsinaista pintamaalausta. Maalaustöissä esityöt ovat todella merkittävässä asemassa hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Ulkomaalaus:
Puupinta joutuu jatkuvasti alttiiksi auringon säteilylle sekä kosteusrasituksille. Rasitukset vaihtelevat huomattavasti rakennuksen maantieteellisestä ja maastollisesta sijainnista riippuen. Rannikkoseudulla ja aukeilla paikoilla rasitukset ovat erityisen suuria. Eteläpuoleisiin seiniin kohdistuva rasitus on jopa moninkertainen muihin seiniin verrattuna.

Auringonvalo hajottaa puun pintakerrosta ja harmaannuttaa ja nukkaannuttaa sen nopeasti. Maali pysyy siinä huonosti, koska nukkapinta ei ole kiinni alustassa. Kosteus turvottaa puuta, ja kuivuessaan puu taas kutistuu voimakkaasti. Kosteusvaihtelut aiheuttavat jännitystiloja, jotka ajan mittaan johtavat puun halkeilemiseen. Kosteus luo hyvät elinolosuhteet myös sinistäjä-, home ja lahottajasienille.

Pintakäsittelyaine suojaa puuta kosteudelta sekä hidastaa auringon valon ja sienten vaikutuksia. Lisäksi se antaa puurakenteelle mahdollisimman hyvin ympäristöön sopivan värin.

katon-maalaus

Pyydä ilmainen arviointi maalausurakasta 044 010 2404

Miksi julkisivun maalaus kannattaa?
Pintakäsittelyllä parannetaan puupinnan kestävyyttä ja vaikutetaan sen ulkonäköön sekä sovitetaan rakennus ympäristöönsä. Lautapinnat kannattaa pohjustaa ja pintakäsitellä mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa, koska pintakäsittelyaine suojaa puuta auringon valon ja kosteuden vaikutuksilta.

Puupintaan kohdistuva rasitus riippuu mm. rakennuksen sijainnista ja ilman suunnista. Rannikkoseudulla ja aukeilla paikoilla rasitukset ovat erityisen suuria. Etelä- ja länsiseiniin kohdistuva rasitus on moninkertainen pohjoisseiniin verrattuna.

Huoltomaalaus
Uusi maalipinta huolittelee talon ulkonäön, ja huoltomaalauksen yhteydessä voit vaihtaa myös talon värin. Perusperiaate on, että käytetään samaa maalia tai ainakin maalityyppiä, jolla pinta on maalattu aikaisemmin. Esikäsittelyn ja pohjatöiden merkitys korostuu aiemmin maalatuilla pinnoilla.

Puu-ulkoverhouspinnat
Puujulkisivujen kuntoa kannattaa tarkkailla vuosittain. Vaurion ilmeneminen jossakin kohdassa on yleensä merkki rakenteellisesta heikkoudesta, johon kannattaa heti puuttua. Muista myös, että pintakäsittelyn huolloksi saattaa riittää pelkkä pesu, jos pinta on likaantunut tai homehtunut mutta maalipinta on ehjä.

Huoltomaalausväli
Rakennuksen osat ja rakennusmateriaalit joutuvat ulkona alttiiksi monenlaisille rasituksille. Ei voida esittää yleispäteviä ohjeita siitä, milloin jokin ulkopinta pitäisi käsitellä uudelleen. Yleensä esitetään kuultavilla tuotteilla käsiteltyjen pintojen huoltomaalausväliksi 3-5 vuotta ja peittävien tuotteiden 5-15 vuotta. Ilmansuunta ja sen myötä säärasitusten erilaisuus eri seinillä saattaa lyhentää tai pidentää pintakäsittelyn kestoikää useita vuosia.

Ennen huoltomaalausta on tärkeää tehdä esikäsittelyt huolellisesti, sillä ne vaikuttavat ratkaisevasti lopputulokseen.

Homeenpoisto
Pesemme homehtuneet pinnat hypokloriittiliuoksella (Tikkurilan Homeenpoisto) ennen huoltomaalausta. Sekoitamme Homeenpoiston veteen käyttöohjeen mukaan. Estämme aineen joutuminen lasipinnoille. Levitämme seoksen pehmeällä harjalla tai suurille pinnoille puutarharuiskulla alhaalta ylöspäin. Näin vältämme raidat, joita voi syntyä, jos etenisimme ylhäältä alaspäin. Annamme liuoksen vaikuttaa puoli tuntia. Tehostamme lian irtoamista harjaamalla pintaa esim. juuriharjalla. Huuhdomme lopuksi pinnat huolellisesti puhtaalla vedellä ja annamme pinnan kuivua ennen maalausta.

Teemme maalauksen lisäksi:
– Valitsemme yhdessä asiakkaan kanssa oikean maalin ja värin
– Suunnittelemme työn huolellisesti
– Suojaamme ympäristön ja pidämme luonnon puhtaana
– Huolehdimme siitä, että maalausolosuhteet ovat oikeanlaiset

PYYDÄ ILMAINEN TARJOUS PUH. 044 010 2404